juni 17, 2024

Kijk hier ben ikke

Kijk hier ben ikke Lifestyleblog

BHV in Zaandam

G4S heeft diverse locaties verspreid door het land. De locatie die vanuit Amsterdam makkelijk te bereiken is het trainingscentrum in Zaandam. Dit trainingscentrum van G4S Training & Safety draagt zorg voor BHV cursussen die plaats vinden in  zo realistisch mogelijk nagebootste omgevingen. Er zijn praktijkruimtes waarin bijvoorbeeld een winkel, een kantoor, een restaurant of een ziekenhuis wordt nagebootst. In deze settings kan een cursist oefenen in een omgeving die vergelijkbaar is met de eigen werkomgeving. Op die manier kan de toekomstige BHV’er zich zo goed mogelijk voorbereiden op calamiteiten in zijn eigen werkomgeving. De training zal plaats vinden onder begeleiding van ervaren instructeurs die je aanwijzingen zullen geven tijdens het oefenen in de praktijklessen. Wanneer de cursist de training met succes heeft weten af te ronden, kan hij zich een gecertificeerd BHV’er noemen. Je krijgt dan ook een certificaat uitgereikt dat 2 jaar geldig is en door middel van herhalingstrainingen moet worden verlengd.

 

Speciale aandacht voor brandweerzorg

Bij de BHV Zaandam cursus wordt als eerste het theoretische deel van de training behandeld. Daarna wordt deze lesstof geoefend door praktijkgerichte situaties na te spelen. Onder leiding van ervaren trainers oefent de cursist hoe hij moet handelen wanneer er zich een noodsituatie voordoet. Juist door dit oefenen krijgt de cursist de beste voorbereiding en hoe realistischer de praktijkruimte is ingericht, hoe beter die voorbereiding. Tijdens de BHV training wordt geoefend in het ontruimen van gebouwen, het blussen van een brand, het bieden van eerste hulp en wordt getraind hoe de communicatie met medewerkers en professionele hulpdiensten moet verlopen. De locatie voor de cursus BHV Zaandam heeft als specialisme het oefenen van de basis brandweerzorg. Zowel binnenin een gebouw als in de buitenlucht wordt geoefend met het bestrijden van branden. Bovendien kan op deze locatie getraind worden op ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.